IASIL 2018 Scholarships

 

Scholarships

IASIL is pleased to invite applications for its Postgraduate Scholarship to attend the association’s conference at Radboud University, Nijmegen, Netherlands, 23-27th July 2018.

Details of the Call for Papers can be found on the IASIL 2018 Conference section of the IASIL website and at http://www.ru.nl/iasil2018

The Scholarship will cover travel (according to the indicative bands in the travel document), 5 nights student accommodation, registration fee and the conference dinner. Applications, and referee’s form, must both be received by 12th January 2018 and applicants will be informed of the results within six weeks after that date.

Applications (via e-mail attachment of the forms that can be downloaded from http://www.ru.nl/iasil2018/scholarships/) to Shaun Richards, c.s.richards@staffs.ac.uk.

 

Scoláireachtaí

 

Cuireann IASIL fáilte roimh iarratais ar a Scoláireacht Iarchéime chun freastal ar chomhdháil an chumainn in Ollscoil Radboud Nijmegen san Ísiltír, idir 23 agus 27 Iúil 2018.

Féach an Ghairm ar Pháipéir ar an leathanach idirlíon IASIL Conference 2018 agus ar http://www.ru.nl/iasil2018

Cuimseoidh an scoláireacht na costais taistil (de réir na mbandaí atá le fáil i gcomhad faoi leith ar shuíomh na comhdhála), lóistín cúig oíche, táille na comhdhála agus dinnéar na comhdhála. Ní mór na hiarratais maille le foirm an mholtóra a chur isteach faoin 12 Eanáir 2018 agus gheobhaidh na hiarrthóirí eolas faoi na torthaí sé seachtaine tar éis an dáta sin ar a dhéanaí.

Seoltar na foirmeacha iarratais (atá le fáil ag http://www.ru.nl/iasil2018/scholarships/) i bhfoirm ceangaltáin ríomhphoist chuig Shaun Richards, c.s.richards@staffs.ac.uk.