A Donegal Workshop & Masterclass in Sean-Nós Singing with Conor Ó Gallchóir & Lillis Ó Laoire at The Song House

Conor Ó Gallchóir agus Lillis Ó Laoire

A Donegal Workshop & Masterclass in Sean-Nós Singing

This is a bilingual Workshop designed to support intermediate to advanced Sean-Nós singers in developing their craft. During this workshop Conor and Lillis will guide you into deeper relationship with your Sean Singing style and skill. There will be opportunities for you to share your craft within the container of an interactive learning environment, where you will receive feedback, teachings, guidance and more. Due to this, places are limited

Ceardlann dhátheangach do dhaoine a bhfuil cleachtadh acu ar amhránaíocht ar an sean-nós ag meánleibhéal agus ardleibhéal. Cuideoidh Conor agus Lillis leat barr feabhais a chur ar do chuid amhránaíochta. Cuirfear béim ar an nasc atá idir an ceol agus an fhilíocht, ar rithim na filíochta sna línte agus ar fhuaimniú dúchasach Thír Chonaill. Míneofar fosta an dóigh ina mbíonn fuaimniú na filiochta éagsúil ó fhuaimniú na cainte. Bhéarfar teagasc agus aiseolas do gach ball den rang. Beidh teorainn le líon na rannpháirtithe sa chruth agus gur féidir spriocanna foghlama na ceardlainne a bhaint amach.

Clúdófar na hamhráin seo a leanas:
Sliabh a Liag, An Fial Athair Dónall. Neansaí Bhán Nic Giobarlaí. Úna Ní Chonchúir Bháin, Róisín Dubh (leagan Rann na Feirste). Beidh deis agat amhráin a bhfuil tú féin ag obair air a chur i láthair le haiseolas a fháil air.

Full details and online registration here: https://thesonghouseireland.com/event/amhrain-thir-chonaill-an-duchas-beo-donegal-song-the-living-heritage/