CFP for Global Irish Diaspora Congress, 15-19 August 2017, University College Dublin

 

HISTORY ● ANTHROPOLOGY ● FOLKLORE ● ARCHAEOLOGY ● ART, MUSIC, LITERATURE ● IRISH LANGUAGE

Proposals are invited for RESEARCH PAPERS and/or SESSIONS and/or POSTERS

Contributions may be of an empirical nature, or may address such themes as migration, transnationalism, colonialism, and postcolonialism, and all perspectives from all disciplines are welcome. There are no restrictions on subject-content as we explore creating new disciplinary alliances and intellectual synergies in the field of Irish diaspora research.

Proposals may be submitted (until April 30 2017) through our website at http://www.ucd.ie/globalirishdiaspora/. Early Bird registration rate now available also.

LEAGAN GAEILGE

STAIR ● ANTRAIPEOLAÍOCHT ● BÉALOIDEAS ● SEANDÁLAÍOCHT ● EALAÍN, CEOL, LITRÍOCHT ● AN GHAEILGE

Cuirtear fáilte roimh ACHOIMRÍ AR PHÁIPÉIR agus/nó SEISIÚIN agus/nó PÓSTAEIR

D’fhéadfaí plé impiriciúil a bheith i gceist sna páipéir, nó d’fhéadfaí plé a dhéanamh iontu ar an imirce, ar an trasnáisiúnachas nó ar an iarchoilíneachas, agus cuirtear fáilte mhór roimh dhearcaí éagsúla ó na disciplíní difriúla. Níl aon srian ar ábhar na bpáipéar agus muid ag dul i mbun gréasán úr idirdhisciplíneach a chur ar bun i ngort an taighde i dtaobh dhiaspóra na hÉireann.

Is féidir iarratais a chur isteach tríd an suíomh http://www.ucd.ie/globalirishdiaspora/ go dtí 30 Aibreán 2017. Tá táille clárúcháin luath ar fáil faoi láthair freisin.