Eighteenth-Century Ireland Society Annual Conference 2015: Call for Papers

Eighteenth-Century Ireland Society/An Cumann Éire San Ochtú Céad Déag

2015 Annual Conference

University College Cork

12-14 June 2015

Plenary Speakers

Prof. David Dickson (TCD)

Prof. Christine Gerrard (Lady Margaret Hall, Oxford)

Diarmaid Ó Catháin

 

Proposals are invited for twenty-minute papers (in English or Irish) on any aspect of eighteenth-century Ireland, including its history, literature, language, and culture. There is no specific conference theme, but given the location in Cork in the year of the 300th anniversary of the Jacobite rising of 1715, proposals for papers and panels on the following topics will be particularly welcome: eighteenth-century Cork; Jacobitism and its legacy; Gaelic poetry in Munster in the eighteenth century.

Proposals should be submitted by e-mail to Clíona Ó Gallchoir (c.gallchoir@ucc.ie) before Monday 20 April 2015. Proposals should include: name, institutional affiliation, paper title, and a 250-word abstract. Prospective speakers will be notified of a decision by Monday 4 May 2015.

Cuirfear fáilte ar leith roimh pháipéir agus/nó roimh phainéil iomlána i nGaeilge ar ghné ar bith de shaol agus de shaíocht na Gaeilge san Ochtú Céad Déag. Iarrtar ar dhaoine ar mhaith leo páipéar 20 nóiméad a léamh, teideal an pháipéir mar aon le hachoimre ghairid (250 focal) a sheoladh chuig Clíona Ó Gallchoir (c.gallchoir@ucc.ie). Iarrtar orthu siúd a bhfuil spéis acu painéal a eagrú ainmneacha na gcainteoirí, na n-institiúidí lena mbaineann siad, teidil na bpáipéar agus achoimrí mar aon le hainm agus sonraí teagmhála an chathaoirligh a bheith san áireamh. Cuirfear scéala chuig cainteoirí roimh an Luan an 4 Bealtaine 2015.

Queries should be addressed to the conference organiser:

Dr Clíona Ó Gallchoir, School of English, University College Cork.

E-mail: c.gallchoir@ucc.ie