National Library of Ireland – Notice to users

[private]Readers’ Tickets – Notice to Users

In order to ensure the security of the national heritage in our care, we are making a change in the way that original items are issued in the reading rooms.

From Thursday 1 August, all persons consulting original items, including hardcopy newspapers, in the reading rooms must hold a valid reader’s ticket. You will be asked to show your ticket before this material will be issued to you. If you do not have a valid ticket and wish to consult an original item, you will need to produce a form of photographic identification (passport, driver’s licence, student card, social security card, travel pass, employment ID, etc.). A reader’s ticket which has expired within the past 12 months is suitable for identification purposes. If you forget or lose your ticket, we will issue you with another ticket on production of identification.

Many of you will be well known to staff, and we hope that you will assist us with this change.

Ticéid Léitheora – Fógra d’Úsáideoirí

D’fhonn slándáil na hoidhreachta náisiúnta faoinár gcúram a chinntiú, tá athrú á dhéanamh againn ar an dóigh a n-eisítear bunmhíreanna sna seomraí léitheoireachta.

Ón Déardaoin an 1 Lúnasa ar aghaidh, ní mór do gach duine a bhreathnaíonn bunmhíreanna, lena n-áirítear nuachtáin chruachóipe, ticéad léitheora bailí a bheith aige/aici. Iarrfar ort do thicéad a léiriú sula n-eiseofar an t-ábhar seo duit. Más rud é nach bhfuil ticéad bailí agat agus gur mian leat bunmhír a bhreathnú, beidh ort foirm aitheantais fhótagrafaigh (pas, ceadúnas tiomána, cárta mic léinn, cárta slándála sóisialaí, pas taistil, aitheantas fostaíochta, etc.) a léiriú. Tá ticéad léitheora a chuaigh as feidhm le 12 mhí anuas oiriúnach chun críocha aitheantais. Más rud é go ndéanann tú dearmad ar do thicéad nó go gcailleann tú é, eiseoimid ticéad eile duit ar léiriú aitheantais.

Beidh aithne mhaith ag an bhfoireann ag cuid mhór agaibh, agus tá súil againn go gcabhróidh linn san athrú seo.

Visit our free exhibitions

___________________________________________
[/private]